Rasenberg Kabels en Leidingen vormt één van de schakels in het aanbod van ondergrondse infrastructurele activiteiten. Met de drie hoofddisciplines; kabelwerken, leidingwerken en boringen, realiseert zij, geheel in eigen beheer, de aanleg van transportleidingen, distributienetten en nutsvoorzieningen.